Ana SayfaAktiviteler

13.09.2017
“ADSHRA Projesi kapsamında geliştirdiğimiz ADSHRA Yazılımları ve Coğrafi Veritabanı hakkında, Abu Dhabi Belediyesi yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sistem çıktılarının iletimi, diğer sistemlerle entegrasyon ve veri kalitesine yönelik görüş alış verişinde bulunulmuştur.”


17.08.2017
Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin 18. yıl dönümü için düzenlenen Marmara Depremini Anma Programı ve Güvenli Yaşam Paneline GRM olarak katılım sağladık.


09.08.2017

İGRAS v2 Devreye Alma Çalışmaları : İGRAS Bakım çalışmaları çerçevesinde, senaryo bazlı ve gerçek zamanlı deprem tehlike ve altyapı hasar analizlerini daha kısa sürede gerçekleştiren İGRAS v2 uygulaması geliştirilmiş ve yapılan testler sonrasında devreye alınmıştır.


26.05.2017

UNISDR Toplantısı : UNISDR’ın daveti üzerine bulunduğumuz Cancun-Meksika’da, Avustralya Dış İşleri Bakanı Sayın Senatör Hon Concetta Fierravanti-Wells’in başkanlığını yaptığı tartışma paneline özel sektör (GRM İletişim ve Bilişim) olarak katılarak risk yönetim ve azaltımı hedefleyen kurumsal sistem çözümlerimizi anlattık.


18.05.2017

Katar Sivil Savunma Müdürlüğü Toplantısı : Yersel ve sismik tehlikelerin analiz edilmesine, risk nesneleri (yapı, köprü, v.b.) bazında hasarların ortaya konulmasına ve yapı sağlığı izleme sistemlerine yönelik kurumsal seviyede geliştirilen sistem çözümleri, Katar Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerine tanıtılmıştır.


16.03.2017

GRASF Forum Katılımı : GRM Bilişim olarak Dubai-Grasf17 GIS & Uzaktan Algılama Bilim Forumu’nda verimli toplantılar yaptık ve bilimsel, akademik, kamu ve özel sektörden gelen ziyaretçilerin takdir ettiği afet yönetimi ve risk azaltma projelerinin yanı sıra “Drone Haritalama” çözümlerimizi sergileme şansını da bulduk.