Ana SayfaPortfolyoTürkiye Batimetri Verisi Geliştirme Projesi

Türkiye Batimetri Verisi Geliştirme Projesi

Çalışma Adı: Batimetri Verisi Geliştirme Projesi
Çalışma Süresi: 2013 – 2016
Çalışma Alanı: Tüm Türkiye
Çalışma Tarafları: Boğaziçi Üni. BDTİM, SHOD, GRM İletişim ve Bilişim

Çalışmanın Amacı: Boğaziçi Üniversitesi BDTİM ve SHOD tarafından belirlenen, 45 adet Tsunami Tahmin Bölgesinde, olası tsunami tehlikesinin ve hasarlarının ortaya konulması amacıyla, bina, iskele, liman ve diğer kıyı yapılarının CBS ortamında sayısallaştırılması, GEBCO, ASTER, SHOD Multibeam – Singlebeam verilerinin kullanılarak batimetri veri modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.