Ana SayfaPortfolyoİGDAŞ – İstanbul Doğalgaz Şebekesi Risk Azaltım Sistemi Projesi (İGRAS)

İGDAŞ – İstanbul Doğalgaz Şebekesi Risk Azaltım Sistemi Projesi (İGRAS)

Çalışma Adı: İstanbul Doğalgaz Şebekesi Risk Azaltım Sistemi Projesi (İGRAS)
Çalışma Süresi: 2011 – 2014
Çalışma Ölçeği: Yaklaşık 400 m x 600 m Analiz Gridleri
Çalışma Alanı: İBB 5747 İdari Sınırları
Çalışma Tarafları: İGDAŞ, Boğaziçi Üniversitesi, KRDAE Deprem Mühendisliği Bölümü, GRM İletişim ve Bilişim

Çalışmanın Amacı: Deprem öncesinde veya deprem anında TÜBİTAK tarafından üretilecek Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Cihazlarından (KYHKC) gelen verilerle gerçek zamanlı, deprem tehlike haritalarını üreterek, bu tehlikenin İGDAŞ yetki alanında bulunan doğalgaz altyapısında meydana getireceği hasarı kısa bir sürede hesaplayan ve elde edilen sonuçları ilgili şube, kurum ve kuruluşlara göndererek, mevcut doğalgaz altyapısının iyileştirilmesine ve saha ekiplerinin müdahalesine olanak sağlayan, gerçek zamanlı bir risk azaltım sistemi kurmaktır.