Ana SayfaPortfolyoİstanbul’un Olası Deprem Kayıpları Tahminlerinin Güncellenmesi

İstanbul’un Olası Deprem Kayıpları Tahminlerinin Güncellenmesi

Çalışma Adı : İstanbul’un Olası Deprem Kayıpları Tahminlerinin Güncellenmesi

Çalışma Süresi : 2007 – 2009

Çalışma Ölçeği : 0,005 derece (yaklaşık 420 x 550m) Analiz Gridleri

Çalışma Alanı : İBB 5747 İdari Sınırı

Çalışma Tarafları : İBB – Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, OIC (Oyo International Corporation), GRM İletişim ve Bilişim, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü

Çalışmanın Amacı : İstanbul ilinin güncelleştirilmiş yapı ve altyapı envanterine, zemin bilgilerine ve deprem yer hareketi modellerine dayalı bir yapı hasarı, can kaybı, altyapı hasarı ve doğrudan ekonomik kayıp tahminin gerçekleştirilmesidir. Güncel deprem kaybı değerlendirmesi ile kentsel afet planlaması ve kentsel deprem yapısal iyileştirme ve dönüşüm girişimlerinde öncelikli bölgelerin saptaması daha doğru ve güncel bilgiler ışığında yapılabilecektir.