Ana SayfaPortfolyoKentsel Deprem Riski Belirlemesi Kapsamında Kentsel Veri Toplanması ve CBS Ortamında Derlenmesi

Kentsel Deprem Riski Belirlemesi Kapsamında Kentsel Veri Toplanması ve CBS Ortamında Derlenmesi

Çalışma Adı: Kentsel Deprem Riski Belirlemesi Kapsamında Kentsel Veri Toplanması ve CBS Ortamında Derlenmesi
Çalışma Süresi: 2013 – 2014
Çalışma Alanı: Burdur, Muş ve Kahramanmaraş
Çalışma Ölçeği: 0.0025 derece Analiz Gridleri
Çalışma Tarafları: Boğaziçi Üni. K.R.D.A.E. Deprem Mühendisliği Bölümü, GRM İletiş im ve Bilişim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çalışmanın Amacı: Pilot iller olarak seçilen Burdur, Muş ve Kahramanmaraş İl Belediyeleri için yapılacak deprem risk analizleri için girdi teşkil edecek kentsel verilerin sahadan toplanması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında derlenmesi amacını taşımaktadır.