Ana SayfaHizmetlerimizİHA (İnsansız Hava Aracı) Hizmetleri

İHA (İnsansız Hava Aracı) Hizmetleri

1) İnceleme ve İzleme

İnsansız hava aracı ile doğrudan kamera ile canlı ya da video oluşuturarak endüstriyel amaçla izleme ve inceleme yapmak mümkündür. Videolar yoluyla canlı izlemeler yaparak anlık görsel takip yapılabilir. Buna örnek olarak; Elektrik hattı incelemesi, Yangın takip sistemi, Yol ve köprü takip sistemleri gösterilebilir. Fotoğraf veya video ile daha sonra analiz yoluyla incelemeler de yapmak mümkündür. Buna örnek olarak ise tarım izleme, yenilebilir enerji inceleme sistemleri gösterilebilir.

a) Tarım izleme

Tarım izleme ek bir multispectral ya da hyperspectral sensor ile tarımsal arazi üzerinde farklı amaçlar için data toplayabilir. Tarım ürünü bitkilerin sağlık durumu iznebilir ve verimsiz ürünler önceden tespit edilerek erken harekete geçilebilir. Bu şekilde üretim gücü arttırılabilir. Hangi bitkilerin daha az su aldığı tespit edilerek arazinin su eksiği çekip çekmediği hızlıca öğrenilebilir. Bitkilerin hasata hazır olup olmadığı anlaşılabilir, erken veya geç hasatlar önlenilerek üretimde fazlaya gidilir.

İHA ile bu çalışmaları yapmanın uydu görüntüsü kullanmaya göre faydaları vardır. İHA bulutlardan etkilenmiyecektir, daha yüksek doğruluk alınacaktır ve daha ucuza mal olacaktır.

b) Köprü izleme

Köprülerin statik durumu incelenerek, köprü sağlığı ve hasar durumu izlenebilir. Köprülerin altını ve çevresini yakından takip etmenin İHA dışında pek yolu bulunmamaktadır. İHA ile hızlı ve yüksek kaliteli görüntüler almak köprü hasarlarını erken tespit etmek için olmazsa olmazdır.

c) Yangın takip sistemi

Ormanlarda oluşacak ani yangınları İHA ile takip etmek ve yangın daha yeni başlıyorken tespit etmek mümkündür. Düzenli uçuşlar ayarlayarak, sahada çalışacak personel sayısını azaltmak genel bir tasaruf sağlayacaktır.

d) Boru hattı denetleme ve izleme

Boru hatlarında oluşacan küçük sızıntılar hem büyük maddi sorunlara hem de çevresel sorunlara sebeb olmaktadır. Ülkemiz büyük petrol ve doğalgaz boru hatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Boru hatlarının düzenli takibi yapılarak sızıntıları ve hasarları hızlı tespit etmek maddi ve çevresel açıdan büyük sorunların oluşumuna engel olacaktır.

Ayrıca endüstriyel tesislerde thermal kameralar yardımı ile sıcak su borularınında sızıntıları tespit etmek çok hızlı ve efektif olacaktır.

e) Yüksek gerilim hattı denetimi

Yüksek gerilim hatları düzenli incelemeler geçirmesi gereken hassas endüstriyel yapılardır. Bu hatlarda meydana gelecek hasarlar hem endüstriyel hem tüketici açısından yüksek maddi sorunları meydana getirecektir. Çevresel açıdan ise yangınlara sebebiyet vermesi mümkündür. Bu yapılarda yapılacak incelemelerin İHA ile yapılması, kullanılabilecek farklı sensörler sayesinde (infrared ve near-infrared, multispectral kameralar) hızlı ve kapsamlı sonuçlar verecektir.

f) Yenilenebilir enerji

I) Güneş paneli denetleme

Güneş panellerinde hasar tespiti incelemesi İHA ile yapılabilir. İHA thermal sensörler ile  güneş panellerinde düşük yansıma veren parçalar tespit edililir. Parçaların hızlıca değişimi genel performansı %50’lere varacak şekilde artırmayı sağlayacaktır.

II) Rüzgar türbini izleme

Rüzgar türbinlerinde hasar tespitleri İHA ile canlı olarak izlenebilir. Kanatlarda meydana gelebilecek hasarlar tespit edilerek daha ciddi sorunlar oluşmadan erken tamirler yapılması sağlanır.

2) Haritalama

Haritalama ya da 2 boyutlu modeleme İHA çalışmalarının ön önemli parçalarından biridir. Oluşturulacak güzergah haritları, çevresel haritalar, büyük arazi haritaları pek çok çalışma için kullanılabilir. Ortofoto yoluyla yapılan 1:1 ölçekteki haritalar ölçüm amaçlı kullanılabilir. Altlık olarak da kullanılabilecek bu haritaları bir kaç cm hassasiyete varan doğruluklarda üretmek mümkündür.

Ayrıca 3 boyutlu nokta bulutu ya da katı model (mesh) haritalar üretmekte mümkündür. Bu haritalar yoluyla arazi modelleri ve yükseklik modelleri çıkarılabilir.

a) Arazi haritalama

Arazi haritaları en yaygın amaçla kullanılan haritalardandır. İha ile oluşturulacak arazi haritaları yükseklik modelleri ve hacim alan ölçümleri için kullanılabilir.

b) Biyomas haritalama

Biyomas haritalar, bitkisel arazinin yoğun olduğu bölgelerde hyperspectral sensörler kullanılarak bitkiler arasındaki farklılıkların gösterildiği analiz haritlarıdır. Bu haritalar yardımıyla geniş arazilerde ya da tarım arazilerinde bitki farklılıkları indekslenebilir. Hastalıklı kurumuş bitkiler tespit edilebilir. Araştırma amaçlı kullanılabileceği gibi tarımsal üretimi güçlendirmek için de kullanılabilir

c) Yol güzergahı haritalama

Yol güzergahlarının haritalamasını İHA ile yapmak hem hızlı hem elverişlidir. Oluşturulacak 2 boyutlu ortofoto üzerinde CAD programları kullanılarak güzergah çizimi yapılabilir. Kullanılacak yer kontrol noktaları sayesinde yüksek doğruluk ile çizim yapmak mümkün olacaktır. Güzergahla birlikte çevre bölgenin hali hazırı da üretilebileceği için güzergah çalışmalarında İHA gün geçtikçe daha çok kullanılmaktadır.

3) 3B Modelleme

Üç boyutlu modelleme, nokta bulutu ya da katı model (mesh) ile objelerin 3 boyulu konum bilgisini içeren modeller oluşturmaktır. Bu modeller görsel amaçlı kullanılabileceği gibi ölçüm amaçlı da kullanılabilir. Arazi modellerinden hacim hesabı ya da yükseklik haritaları çıkarabileceğimiz gibi, tarihi bir eserin modelini gelecek nesiller için saklamak mümkündür.

a) Kültürel miras modelleme, tarihi eser modelleme

Tarihi eserlerin üç boyutlu modellerinin oluşturulması günümüzde yaygınlaşmaya başlayan bir çalışmadır. Pek çok tarihi ve kültürel eser dış etkenler nedeniyle tehdit altındadır. Bu tehditlere karşı  eserleri korumaın en iyi yolu arşivlerde saklanacak nokta bulutu ve katı modeller üretmektir. Bu modeller sayesinde oluşabilecek hasarlar hızlıca tamir edilebilecek ve restorasyonlar kolaylaşacaktır.

Tarihi eserler üzerinde ölçüm yapmak ise iha ike artık hem daha kolay hem daha hızlı olacaktır

b) Gayri menkul modelleme

Gayri menkuller üzerinde inceleme ve gözetim yapmak önemlidir. Üç boyutlu modellerle oluşturulacak gayri menkul modelleri sayesinde sigorta için hasar tespit yapmak çok kolay olacaktır. Görsel amaçlı da kullanılabilecek modeller, ouşabilecek hasarlar nedeniyle daha sonradan restorasyon amacıyla da kullanılabilir.

4) Analiz ve Danışma

İha uzun vadeli analizler ve araştırma amaçlı sıkça kullanılan bir cihazdır. İha ile fotogrametrik yolarla üretilen iki ve üç boyutlu modeller ile kapsamlı analizler yapılabilir. Bu analizler uzmanlarımız tarafından kullanılarak danışma amaçlı kullanılabilir.

a) Risk analizi danışma

Şirketimizin uzmanlık alanını oluşturan risk analizi, iha ile oluşturulacak haritalar ve modeller ile yapısal risk analizi ve deprem risk analizi şeklinde farklı risk analizleri oluşturmak mümkündür.

b) Hasar tespit danışma

Yapılarda oluşacak hasarları iha yoluyla çekilecek fotoğraflar, oluşturulacak ortofoto, nokta bulutu ya da katı modeller (meshes) üzerinde göstermek, hasar boyutu ölçmek mümkün olacaktır. Bu tespitler daha sonra danışma amaçlı şirketimiz uzmanları tarafından incelenecek ve raporlanacaktır.

c) Sigorta tespit analizi

Yapılar üzerinde sigorta firmaları tarafından yapılacak analizlere altlık oluşturması için modeller oluşturulacak ve  iha ile hızlı ve doğruluğu yüksek sonuçlar elde edilebilecektir.

d) Doğal afet analizi

İha ile oluşturulacak modeller ile doğal afetler sonrası analiz raporları oluşturalabilir. Heyelan örneğinde olduğu gibi aralıklarla oluşturulacak modeller sayesinde arazida hareket olup olmadığı analiz edilebilir ve heyelan önceden tespit edilebilir.

I) Sel

İha ile kullanılacak farklı sensörler sayesinde nehirlerde oluşacak taşmalar düzenli ölçümler sayesinde önceden tespit edilmeye çalışılabilir. Sel sonrası yıkımlar hakkında analiz raporları oluşturulur.

II) Heyelan

Toprak kaymaları izlenerek araziler hakkında düzenli raporlar oluşturulabilir. Raporlar ile toprak hareketleri analiz edilir ve heyelan oluşturabilecek hareketler hakkında bilgi verilebilir. İha bütün bir araziyi gözetleyeceği için iha ile geniş alanlar üzerinde ölçüm yapmak mümkün olacaktır.

III) Yangın

Orman yangınları hakkında iha ile düzenli ve sık gözlemler ile erken uyarı verilebilir. Bu uyarılar can ve çevresel kayıbların önüne geçmek amaçlı kullanılabilecektir.

5) Mühendislik

İha ile fotogrametrik ölçümler, hassas ve hızlı ölçümler yapılmasını sağlar. Geniş araziler üzerinde yapılacak ölçümler içerisine hacim alan hesapları, yükseklik eğrileri, güzergah planlamarı, kazı dolgu harfiyat ölçümleri, DSM, DTM, DEM üretimi dahildir.

a) Açık maden

Açık madenlerde hacim hesabları ve yükseklik bilgisi ölçümleri konvansiyanel yöntemlerle çok zaman almaktadır. Ancak İHA kullanılarak sunulacak çözümler bir kaç gün içerisinde sonuca ulaşıcaktır. Ayrıca arazi üzerinde ki değişimleri üç boyutlu modeller üzerinde cm doğruluğunda göstermek açık maden uygulamalarında çalışma kolaylığı getirecektir.

b) Hacim hesabı

İha ile oluşturulacak nokta bulutu ve katı modeller üzerinde arazi içerisinde ki hemen hemen her bölgedeki hacim değişimleri gösterilebilir ve raporlanabilir. Oluşturulan modeller karşılaştırılarak istenirse kazı dolgu farkları gösterilebilir harfiyat hesaplaması çok kısa sürelerde ölçülebilir.

c) Güzergah planlama, Yol güzergah haritalama

Yol güzergahlarının haritalamasını İHA ile yapmak hem hızlı hem elverişlidir. Oluşturulacak 2 boyutlu ortofoto üzerinde CAD programları kullanılarak güzergah çizimi yapılabilir. Kullanılacak yer kontrol noktaları sayesinde yüksek doğruluk ile çizim yapmak mümkün olacaktır. Güzergahla birlikte çevre bölgenin hali hazırı da üretilebileceği için güzergah çalışmalarında İHA gün geçtikçe daha çok kullanılmaktadır.

d) DSM, DTM, DEM (Sayısal yüzey Modeli, sayısal arazi modeli, sayısal yükseklik modeli)

DSM, DTM, DEM ( Sayısal yüzey Modeli, sayısal arazi modeli, sayısal yükseklik modeli ) İHA ile oluşturması hem kolay hem de hızlıdır. Araziler üzerinde deniz seviyesi yüksekliğine göre yapılacak uçuşlar ile arazi modelleri üzerinde ki yükseklik değişimi incelemesi yapmak bir kaç gün içerisnde sonuca ulaştıracaktır. Arazi modelleri üzerinde yükseklik eğrileri oluşturmak mümkün olacaktır.