Ana SayfaVizyon & Misyon

Vizyon

GRM İletişim ve Bilişim, gerek uluslararası şirketlerle ve üniversitelerle sağladığı işbirliği, gerekse dinamik ve genç çalışan profili ile Türkiye’de ve dünyada doğal afet risklerinin ilgili kurumlarca (özel ve kamu sektörü) etkin ve aktif yönetimini sağlayan ve zararları minimuma indirgeyecek sistemlerin gelişiminde ve kurulumunda sektör içerisinde önemli bir rol üstlenmeyi hedeflemiştir.

Misyon

GRM İletişim ve Bilişim, temel amaç olarak doğal afet risklerinin kurumlarda yaratacağı zararları minimuma indirecek danışmanlık hizmetini vermekle beraber, bu risklerin analitik olarak tespitinde ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi ve bu yazılımların ihtiyaç duyduğu verilerin üretilmesi ve tedarik edilmesinde de hizmet vermektedir. Genel anlamda “Risk Yönetim Süreci” aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

  1. Risk Tanımı
  2. Riskin Değerlendirilmesi/Tahmini
  3. Risk Kontrol Araçlarının Belirlenmesi
  4. İlgili Risk Kontrol Araçlarının yarattığı sonuçların izlenmesi/gözlemlenmesi ve etkilerinin tekrar değerlendirilmesi.

Kurumlar ve kuruluşlar risklerden kaynaklanan zararları minimuma indirmek için yukarıda genel başlıkları ile tanımlı risk yönetim süreçlerini operasyonel süreçleri ile ilişkilendirmek durumundadırlar.

Bildiğiniz üzere Türkiye bir deprem ülkesi (Kuzey Anadolu -KAF- ve Doğu Anadolu -DAF- fay hatları ) ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir. Buna ilaveten Türkiye’nin farklı bölgeleri karakteristik olarak farklı doğal afet risklerinden de (heyelan, sıvılaşma, sel ve su baskınları gibi) etkilenmektedir.

Deprem, sel ve su baskını gibi doğal afet risklerinin bu süreç içerisinde tanımlanıp tespit edilmesi ve değerlendirilmesi süreci uzmanlık gerektiren bir alandır. Türkiye özel sektöründe bu tip doğal afet risk bölgelerini ve etkilerini tespit edecek danışmanlık hizmeti veren özel bir şirket bulunmamaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesine yönelik sadece bir kaç üniversitenin ilgili birim ve bölümleri akademik düzeyde ve limitli olanakları ile çalışma yapmaktadırlar.

GRM İletişim ve Bilişim, bu anlamda halihazırda yürüttüğü projelerle doğal afet risklerinin tespitine yönelik yazılımların geliştirilmesini ve bu yazılımların şirket ve kurumların mevcut operasyonel süreçlerine entegrasyonunu sağlayacak yazılım ve veri analiz hizmetlerinin verilmesini görev bilmektedir. Bu tip yazılımların geliştirilmesinde ve veri analizlerin gerçeklenmesinde CBS-GIS (coğrafi bilgi sistemleri) teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır.