Ana SayfaPortfolyoİGDAŞ – Bütünsellik Yönetim Sistemi

İGDAŞ – Bütünsellik Yönetim Sistemi

Çalışma Adı: İGDAŞ – Bütünsellik Yönetim Sistemi
Çalışma Süresi: 2017
Çalışma Alanı: İstanbul
Çalışma Tarafları: İGDAŞ, BİMTAŞ, GRM İletişim ve Bilişim

Çalışmanın Amacı: Doğalgaz şebeke ve tesislerinde, kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikası yürütülmesi esastır. Bu projede, bu yaklaşım ışığında, doğalgaz şebeke hat ve elemanlarının bütünselliğini ve sürdürülebilirliğini hedefleyen bir risk tahmin sisteminin kurulması amaçlanmıştır.