Ana SayfaPortfolyoİHA ile Doğal Afet Zararları Tespit Sistemi

İHA ile Doğal Afet Zararları Tespit Sistemi

Çalışma Adı: İHA ile Doğal Afet Zararları Tespit Sistemi
Çalışma Süresi: 2016
Çalışma Alanı: İstanbul
Çalışma Tarafları: TÜBİTAK, GRM İletişim ve Bilişim

Çalışmanın Amacı: Acil Durum Yönetimi ile sorumlu kuruluşlarda yer alan karar vericiler, deprem gibi doğal bir afete maruz kalmış bölgeye ait büyük boyutlu mekansal veriye kısa sürede erişmek, sonrasında bu veriyi kullanarak, müdehaleye ilişkin aldığı kararları hızlı bir biçimde ilgili bölüm, kurum veya kuruluşlara göndererek etkin bir acil durum yönetimini amaçlamaktadırlar. Veri işleme ve iletimi için günümüz teknolojileri ile entegre bir yapıda geliştirilecek İHA’lar, veri toplama, analiz ve iletim sürecinde büyük kolaylıklar sağlayarak, karar vericilerin bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok etkin bir rol oynayacaklardır. Bu proje, bir çok yenilikçi bileşeni üzerinde barındıran (kamera, otopilot yazılım, v.b.) İHA’ları kullanarak, doğal afet sonrası, söz konusu bölgelerin hava fotoğraflarını çekip-toplayan ve uçuş sonrasında mozaikleyerek, görüntü işleme yöntemi ile hasarlı binaları otomatik tespit eden bir sistemi ortaya koymayı amaçlamaktadır.